TARIFIKAČNÍ PROGRAMY

Slouží ke kontrole účtů za telefon ve Vaší pobočkové ústředně. Podmínkou je pouze funkční komunikační port ve Vaší pob. ústředně a počítač s volným sériovým portem.

Po propojení PC s ústřednou a nainstalování tarifikačního programu lze provádět kontrolu účtů za telefon. Dozvíte se v něm informace tohoto typu:

- jaká pobočka volala
- přes kterou státní linku byl hovor proveden
- kdy byl hovor veden - čas,den
- jak dlouho trval hovor
- jaké bylo voleno číslo
- kolik stál vedený hovor
- nejnákladnější hovor, atd...

ZPĚT