GSM BRÁNA

V současné době existuje konkurenční prostředí provozovatelů komunikačních sítí, ze kterých si můžete vybírat toho nejlevnějšího, právě pro daný hovor. Při volání z pobočkové telefonní ústředny, ale i třeba z analogového telefonu, na mobilní telefon a naopak, je samozřejmě cenově výhodnější volat přímo prostřednictvím mobilní sítě. Zařízení, které Vám takováto volání zajistí se nazývá GSM brána.

GSM brána je zařízení, které Vám, ve spojení s telefonní ústřednou, sníží náklady za volání na mobilní telefony . V případě Vašeho zájmu Vám můžeme zpracovat, na základě Vašich dat o telefonních hovorech, rozbor o návratnosti této investice.
GSM brána umožňuje přístup z libovolné pobočkové ústředny (PbÚ) přímo do sítě GSM. Zařízení pracuje plně automaticky, umožňuje odchozí i příchozí volání, připojuje se na přenašeč ústředny pro státní linku. Bránu lze použít pro všechny mobilní sítě.

Níže je uveden příklad použití GSM brány u společnosti která má dvě lokality v různých uzlových telefonních obvodech. U obou lokalit dochází k úspoře při volání na mobilní telefony, ale také při volání z jedné lokality do druhé, přes GSM brány.
Pokud Vaše společnost nemá dvě nebo více lokalit v rozdílných UTO, pak dochází k úspoře při volání mobilních telefonů.

Příklad použití GSM brány

Obrázek

Vaši zaměstnanci používají v terénu mobilní telefony
Pomocí GSM brány a Vaší pobočkové ústředny jsou náklady za příchozí i odchozí spojení rázem sníženy . Dále ušetří Vaši zákazníci, kteří volají do Vaší firmy mobilními telefony, budou volat na číslo Vaší GSM brány a v rámci firmy mohou být standardně přepojováni.

Máte dvě nebo více poboček po České republice?
Připojte v každé z nich bránu GSM k pobočkové ústředně a spojení se budou uskutečňovat za nejnižší tarif GSM-GSM po celé republice.

Potřebujete filtrovat příchozí hovory na Váš GSM telefon, když jste ve firmě?
Po příchodu do firmy přesměrujte Váš mobilní telefon na číslo Vaší GSM brány, volající budou nadále volat za tarif GSM-GSM. Navíc Vám Vaše sekretářka přepojí jen ty hovory, které chcete.

Potřebujete konzultovat hovory na GSM telefonu s dalším telefonním účastníkem - "konference"
Každý GSM hovor může být spojen přes konferenční službu Vaší PbÚ k dalšímu účastníkovi (jak externímu, tak internímu).

Nechcete, aby Vaše hovory / digitální přenosy dat / byly odposlouchávány?
GSM nelze odposlouchávat.

Potřebujete zanechávat centrálně vzkazy Vašim zaměstnancům
Připojte GSM bránu na Vaši PbÚ a můžete si navzájem zanechávat a vyzvedávat vzkazy přes společnou hlasovou schránku, přístupnou z jakéhokoli telefonu (pozn. - na vybírání vzkazů potřebujete tónovou volbu).

Chcete posílit kapacitu pro příchozí volání - "série linek"
Zapojením několika jednotek a pomocí funkce přesměrování při obsazení můžete posílit kapacitu pro příchozí volání.ZPĚT